Fotastika.com

!

Ôîòî dj romeo
: 1 2


Ôîòî dj romeo @ 05-05-2009 00:49:07
Ôîòî dj romeo @ 04-05-2009 16:40:06
Ôîòî dj romeo @ 24-07-2007 20:55:15
Ôîòî dj romeo @ 24-07-2007 20:55:08Ôîòî dj romeo @ 24-07-2007 20:54:52
Ôîòî dj romeo @ 24-07-2007 20:54:35
Ôîòî dj romeo @ 24-07-2007 20:54:24
Ôîòî dj romeo @ 24-07-2007 20:54:14

Ôîòî dj romeo @ 24-07-2007 20:54:04
Ôîòî dj romeo @ 24-07-2007 20:52:55
Ôîòî dj romeo @ 24-07-2007 20:52:44
Ôîòî dj romeo @ 24-07-2007 20:52:35


: 1 2«dj romeo»
, (*), .

  (*):
E-mail:
  (*):

 
:


îëåêñà @ 24.07.2007 (17:46:57)
Íóæíû ôîòî dj Romeo

Tiga @ 07.10.2007 (14:03:19)
Nhv-gfv-gfv

Natasha @ 03.04.2009 (02:09:07)
Dj Romeo ðóëèò ))))) Êëåâàÿ ìóçûêà....

íàñòÿ @ 01.05.2009 (01:25:06)
îñòàâëÿþ õîðîøèé êîììåíòàðèé

Çâåçäà @ 16.11.2010 (19:08:30)
Dj Romeo ýòî ïðîñòî ïîëíûé îòñòîé ×ÓØÜ

Ellyanna @ 27.04.2016 (03:58:04)
VAT w USA istnieje od dawna jako podatek stanowy, a nie federalnyi jest zroznicowany. Najwyzsza stawka podatku VAT jest w stanie Illinois i wynosi ona 10,5%, a stanie Alaska podatek VAT wynosi 0%. Podatek VAT wymyslili Francuzi. Cala filozofia podatku VAT sprowadza sie do tego ze platnicy VAT, zarowno kupujacy jak i sprzedajacy musza pilnowac sie wzajemnie, gdyz jest to w ich interesie. Natomiast urzad skarbowy ogranicza sie tylko do funkcji kontrolnych i karania porPdnikow.aozdtawiam

Candy @ 28.04.2016 (20:14:06)
, you are correct in that I did not contact the creator of the site dilcetry. Though I would say I’m hardly hiding out over here, since I did link back to the site in my post.